Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра історії війн і воєнного мистецтва

капітан 1 рангу Ігор Фурман
Начальник кафедри доктор історичних наук, доцент капітан 1 рангу
Ігор Фурман

Кафедра історії війн і воєнного мистецтва є структурним підрозділом інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, яка здійснює навчальну, виховну, методичну, видавничу роботу, наукову та науково-технічну діяльність з проблемних питань історії війн, історії воєнного мистецтва, історії військового будівництва, історії розвитку озброєння і військової техніки, воєнної історія України.

Кафедра складається із:

  • керівництва кафедри;
  • науково-педагогічних працівників.

Кафедра бере свій початок з 1994 р. зі створення на кафедрі стратегії Академії Збройних Сил України предметно-методичної комісії з історії війн і воєнного мистецтва. 7 квітня 1997 р. на посаду начальника новосформованої кафедри призначається капітан 1 рангу Рибак Микола Іванович, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Цей день – 7 квітня святкується як День кафедри історії війн і воєнного мистецтва.

 

Основними завданнями кафедри є:

  • участь у підготовці військових фахівців стратегічного, оперативного й тактичного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями та спеціалізаціями для Збройних Сил України, інших військових формувань держави та фахівців іноземних держав, участь у перепідготовці та підвищення кваліфікації;
  • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – кандидатів (докторів філософії) і докторів наук для Збройних Сил України та інших військових формувань;
  • проведення наукових воєнно-історичних досліджень за науковими напрямами: історія війн, історія воєнного мистецтва, історія військового будівництва, історія розвитку озброєння і військової техніки, воєнна історія України;
  • видання підручників, навчальних посібників й інших навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін кафедри, наукове супроводження навчального процесу в університеті за воєнно-історичним напрямом;
  • забезпечення роботи спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 20.02.22 – військова історія з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук;
  • видання збірника наукових праць університету “Воєнно-історичний вісник” (фахового видання з історичних наук);
  • участь у розробці та здійсненні експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів за напрямом діяльності кафедри.

 

У складі кафедри працюють 2 доктори наук, професори (доценти), серед яких працівник Збройних Сил України Сидоров Сергій Вікторович, та 5 кандидатів наук, доцентів (старших наукових співробітників): полковники Даценко Олександр Миколайович, Резнік Володимир Ігоревич, працівники Збройних Сил України Макаров Володимир Дмитрович, Печенюк Ігор Степанович і Пилявець Ростислав Іванович.

 

Кафедрою викладаються п’ять навчальних дисциплін і два факультативних курси:

для слухачів стратегічного рівня

“Історія війн і воєнного мистецтва”;

“Історія державності України: еволюція та стратегія” (факультативний курс);

для слухачів оперативно рівня

“Історія воєнного мистецтва”;

“Військова справа на теренах України” (факультативний курс);

для курсантів тактичного рівня

“Історія війн і воєнного мистецтва (у тому числі історія українського війська);

“Історія України та української культури”;

для фахівців іноземних держав:

“История военного искусства”.

 

За роки функціонування кафедри її колективом підготовлено 4 доктори та 41 кандидата наук.

 

Кафедра дислокується на території військового містечка за адресою Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, на другому поверсі першого навчального корпусу.