Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та кібероборони

полковник Вадим Машталір
Інститут очолює
Доктор історичних наук, професор, Заслужений винахідник Україниполковник
Вадим Машталір

полковник Сергій Микусь
Заступник начальника інституту
Доктор технічних наук, професорполковник
Сергій Микусь

Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та кібероборони є структурним підрозділом Національного університету оборони України та призначений для підготовки фахівців стратегічного та оперативного рівнів.

В інституті організовується освітня діяльність у галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)” та у галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології”.

Інститут створений у 2023 році як сучасний підрозділ Національного університету оборони України та має широкий спектр діяльності таких як: розробка і впровадження технологій аналізу та обробки інформації для підтримки прийняття рішень в сфері оборони та безпеки; створення прогнозних моделей ризиків; застосування штучного інтелекту, автоматизованої обробки даних, хмарних технологій; розвиток та впровадження передових комунікаційних засобів; моделювання та прогнозування в операціях і бойових діях; розробка методів застосування сучасних підходів щодо кіберзахисту інформації від зовнішніх атак у кіберпросторі, участь у функціонуванні загальнонаціональної програми кібербезпеки України, а також системи кібероборони та захисті інформації з обмеженим доступом в Збройних Силах України та силах оборони держави.

Професійну підготовку офіцерських кадрів для Сектору безпеки і оборони України – Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України здійснює колектив досвідчених та висококваліфікованих спеціалістів, докторів філософії та докторів технічних наук.

Структурно інститут складається з шести кафедр:

 • Кафедра комунікаційних технологій та кіберзахисту;
 • Кафедра інформаційно-аналітичних технологій;
 • Кафедра кіберборотьби;
 • Кафедра електромагнітної боротьби;
 • Кафедра безпеки інформаційних ресурсів.

Для проведення наукових досліджень в інституті створено науково-дослідний відділ.

Інститут виконує завдання:

 • забезпечує умови для отримання вищої освіти на другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях військовими фахівцями Збройних Сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законів України, та державних службовців структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів виконавчої влади;
 • впроваджує в освітній процес результати наукових досліджень з питань інформаційно-аналітичного забезпечення, комунікаційних технологій, інформаційної безпеки, кібер та електромагнітної боротьби, скритого управління військами за його складовими (криптографічний захист інформації, охорона державної таємниці, технічний захист інформації, протидія технічним розвідкам);
 • впроваджує в освітній процес стандарти та процедури прийняття військового рішення (MDMP, OPP) НАТО;
 • виховує у слухачів якості командира-лідера на кращих традиціях українського війська, українського козацтва, офіцерів попередніх поколінь та культурної спадщини українського народу;
 • проводить навчальну, методичну, виховну роботу, здійснює наукову та науково-технічну діяльність;
 • проводить наукові дослідження з актуальних проблем, пов’язаних з розвитком основних положень теорії інформаційно-аналітичного забезпечення, комунікаційних технологій, інформаційної безпеки, кібер та електромагнітної боротьби;
 • забезпечує підвищення кваліфікації та професійного рівня наукових та науково-педагогічних працівників.

підполковник Володимир Плахотний
Начальник навчальної частини інститутупідполковник
Володимир Плахотний
підполковник Ігор Добржанський
Начальник курсупідполковник
Ігор Добржанський