Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Кафедра інформаційно-аналітичних технологій

полковник Володимир Чернега
Кафедру очолює
кандидат технічних наук, доцентполковник
Володимир Чернега

Кафедра інформаційно-аналітичних технологій здійснює підготовку висококваліфікованих військових фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти для Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів держави у галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, зі спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)”, спеціалізації “Інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового управління”, для отримання професійної кваліфікації “професіонал у сфері забезпечення військ (сил), офіцер оперативного рівня” та здійснює наукове та науково-технічне супроводження процесів інформаційно-аналітичного забезпечення органів військового управління.

Одним з основних завдань кафедри є підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор наук, доктор філософії) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів у галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” (122 “Комп’ютерні науки”) та приймає безпосередню участь в проведенні курсів професійної військової освіти осіб офіцерського складу оперативного (L-3).

Вивчення та впровадження норм міжнародних стандартів (ЄС та НАТО), щодо процедур прийняття військового рішення (MDMP, OPP), дослідження інновацій та інформаційних технологій у воєнній сфері є пріоритетом для кафедри в умовах реформування Збройних Сил України в систему оборони європейських країн-партнерів.