Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Кафедра комунікаційних технологій та кіберзахисту

полковник Олександр Жук
Кафедру очолює
доктор технічних наук, доцентполковник
Олександр Жук

Кафедра комунікаційних технологій та кіберзахисту здійснює підготовку фахівців оперативного рівня зі ступенем вищої освіти «магістр» для отримання повної вищої освіти та кваліфікації “професіонал, офіцер військового управління оперативного рівня” у галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави зі спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)” спеціалізації: “Організація зв’язку та автоматизованих систем управління”.

Кафедра приймає участь у проведенні курсів професійної військової освіти осіб офіцерського складу оперативного (L-3) та стратегічного рівнів (L-4), здійснює підготовку слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань: планування та застосування системи зв’язку; створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження(C4ISR); застосування підрозділів зв’язку військових частин.

Крім того, кафедра забезпечує військову співпрацю з суб’єктами оборонної сфери, громадськими та волонтерськими організаціями, ІТ-компаніями щодо забезпечення безпеки кіберпростору та спільного захисту держави та об’єктів критичної інфраструктури від кіберзагроз.

Одним із завдань кафедри є підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор наук, доктор філософії) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів у галузі знань.

12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології”.

Колектив кафедри розвиває передові комунікаційні засоби, моделює та прогнозує дії військ (сил) в операціях і бойових діях, а також розробляє методи застосування сучасних підходів до кіберзахисту інформації від зовнішніх атак у кіберпросторі.