Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Інститут оперативного забезпечення та логістики

полковник Мацько Олександр Йосипович
Начальник інституту кандидат військових наук, професор, учасник бойових дій полковник
Олександр Мацько

Інститут очолює начальник інституту полковник Мацько Олександр Йосипович, кандидат військових наук, професор, учасник бойових дій.

Інститут оперативного забезпечення та логістики є структурним підрозділом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та має понад 80 - річну історію. Інститут призначений для підготовки фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів з питань організації оперативного, матеріально-технічного, медичного та фінансового забезпечення в мирний час та під час підготовки та ведення операцій і бойових дій Збройних Сил України, їх з’єднань та військових частин.

В інституті організовується освітня діяльність у галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил), здійснюється підготовка офіцерських кадрів за кваліфікаціями "Професіонал у сфері оборони, офіцер оперативно-тактичного рівня", та "Професіонал у сфері економіки, офіцер оперативно-тактичного рівня".

Основними завданнями інституту є:

  • підготовка фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки з питань організації оперативного, матеріально-технічного забезпечення в операціях і бойових діях Збройних Сил України;
  • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор наук, кандидат наук) для Збройних Сил України та інших військових формувань;
  • наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність;
  • створення (удосконалення) нормативно-правової бази, розвиток навчально-матеріальної бази для забезпечення освітньої діяльності;
  • освітня та патріотично-виховна діяльність;
  • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання слухачів у дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

Інститут оперативного забезпечення та логістики структурно об’єднує кафедри, усі кафедри є випусковими:

оперативного та бойового забезпечення, технічного забезпечення, тилового забезпечення, економіки та фінансового забезпечення:

Кожна кафедра веде підготовку слухачів за своїми спеціалізаціями:

організація інженерного забезпечення бойових дій військ (сил);

організація радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ (сил);

організація радіоелектронної боротьби;

організація ракетно-технічного та артилерійсько-технічного забезпечення військ (сил);

організація танко-технічного та автотехнічного забезпечення військ (сил);

організація метрологічного забезпечення військ (сил);

організація тилового забезпечення військових частин (за видами та родами військ і сил;

економіка та фінансове забезпечення військ (сил).

Для виконання наукових досліджень за напрямами діяльності у складі інституту створена науково-дослідна лабораторія (проблем оперативного, технічного та тилового забезпечення).

В інституті працюють провідні вчені у військовій справі, доктори і кандидати наук, професори і доценти. Поруч з молодими офіцерами в інституті працюють ветерани Збройних Сил України, які завершили дійсну військову службу та продовжують передавати свій досвід молодим поколінням офіцерів. Оперативно-тактичний рівень освіти, що здобувають випускники інституту, охоплює широке коло питань застосування переважної більшості військових формувань, підготовки і ведення операцій, бою, бойових дій, їх всебічного забезпечення та управління.

 
Новини