Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Інститут логістики та підтримки військ (сил)

полковник Возняк Роман Миколайович
Начальник інституту логістики та підтримки військ (сил), доктор філософії, полковник
Возняк Роман Миколайович

полковник Черних Ігор Вікторович
Заступник начальника інституту логістики та підтримки військ (сил), кандидат військових наук, доцент, полковник
Черних Ігор Вікторович

Інститут логістики та підтримки військ (сил) є структурним підрозділом Національного університету оборони України та призначений для підготовки фахівців стратегічного та оперативного рівнів.

Інститут являє собою навчально-методичний та науковий підрозділ, який структурно складається з управління, навчальної частини, науково- дослідного відділу, курсів слухачів очної та заочної форм навчання, шести кафедр:

 • Кафедра інженерної підтримки;
 • Кафедра хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту та цивільної безпеки;
 • Кафедра технічного забезпечення;
 • Кафедра тилового забезпечення;
 • Кафедра геопросторової підтримки та застосування космічних систем;
 • Кафедра економіки та фінансового забезпечення.

На кафедрах та в науково-дослідному відділі працюють досвідчені вчені у військовій справі, доктори та кандидати наук, професори та доценти.

Основним завданням інституту є:

 • провадження освітньої діяльності, що забезпечує здобуття офіцерами ступеня вищої освіти “магістр” у галузі знань “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” за визначеною спеціальністю і спеціалізаціями для Збройних Сил України та інших військових формувань держави;
 • участь у підготовці військових фахівців на оперативному та стратегічному рівнях за іншими галузями знань;
 • участь у підготовці фахівців на курсах підвищення кваліфікації та професійної військової освіти;
 • участь у підготовці військових фахівців іноземних держав;
 • виконання державного замовлення та угод про підготовку фахівців з повною вищою освітою;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор наук, доктор філософії) для Збройних Сил України та складових сил оборони;
 • здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • створення (удосконалення) нормативно-правової та матеріальної бази для забезпечення освітньої діяльності;
 • впровадження в освітній процес стандартів та процедур прийняття військового рішення (MDMP, OPP) НАТО.

Спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)”.

Спеціалізації:

 1. Організація ракетно-технічного та артилерійсько-технічного забезпечення.
 2. Організація танко-технічного та автотехнічного забезпечення.
 3. Організація метрологічного забезпечення військ (сил).
 4. Організація тилового забезпечення військових частин (за видами та родами військ і сил).
 5. Організація логістичного забезпечення військ (сил).
 6. Організація інженерного забезпечення бойових дій військ (сил).
 7. Організація радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ (сил).
 8. Економіка та фінансове забезпечення військ (сил).
 9. Організація військово-космічних систем.
 10. Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил).