Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра економіки та фінансового забезпечення

полковник Ткач Іван Миколайович
Начальник кафедри економіки та фінансового забезпечення доктор економічних наук, доцент, полковник
Іван Ткач

Загальна інформація

Кафедра економіки та фінансового забезпечення призначена для навчання слухачів стратегічного та оперативно рівнів підготовки обґрунтованим формам і методам управлінської діяльності щодо організації економіки та фінансового забезпечення та управління ним у мирний та воєнний час, вмінню чітко і обґрунтовано готувати пропозиції та приймати рішення на фінансове забезпечення, формувати військового спеціаліста оперативного рівня, здатного виконувати військово-професійні завдання у будь яких умовах із застосуванням сучасних методів їх рішення.

Історія кафедри економіки та фінансового забезпечення

Кафедра була заснована 24 липня 1993 року і мала назву – Кафедра воєнної економіки та менеджменту.

Перші роки існування кафедри були надзвичайно важкими адже потрібно було сформувати колектив кафедри, розробити навчальні дисципліни та створити необхідну навчально-матеріальну базу, що в комплексі надало би можливість вести якісну підготовку офіцерів Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Колективом кафедри було розроблено 21 навчальну дисципліну та розпочато роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців військового управління оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки за фінансово-економічним напрямом.

В 2003 році кафедру було перейменовано і вона отримала назву – Кафедра економіки та фінансового забезпечення.

В цей же час на кафедрі розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю “Економіка та фінансове забезпечення військ (сил)”.

Викладачі кафедри проводять заняття в усіх інститутах університету. Крім того, науково-педагогічні працівники беруть участь у підготовці слухачів іноземних держав, слухачів Вищих академічних курсів та курсів підвищення кваліфікації і професійного рівня.

Протягом 25 років науково-педагогічні працівники кафедри успішно навчають слухачів, які проходять підготовку за програмами офіцерів військового управління оперативного та стратегічного рівнів, набувають знання щодо економічних відносин на державному рівні, рівнях Міністерства оборони України та Збройних Сил України, вивчають закономірності забезпечення військ (сил) матеріальними і фінансовими ресурсами, ефективного їх використання, воєнно-економічні процеси та воєнно-економічні закономірності розвитку держави.

Навчальна діяльність кафедри:

Кафедра економіки та фінансового забезпечення здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції та чинного законодавства України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” та керується вимогами спільних наказів Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України.

Кафедра економіки та фінансового забезпечення приймає участь з підготовки слухачів стратегічного рівня. Для забезпечення якісної підготовки слухачів кафедрою викладається навчальна дисципліна:

“Актуальні проблеми управління економікою та фінансами Збройних Сил України”.

Також, кафедра економіки та фінансового забезпечення приймає участь у підготовці слухачів оперативного рівня всіх спеціальностей та спеціалізацій.

Для забезпечення якісної підготовки слухачів оперативного рівня кафедрою викладаються навчальна дисципліна:

“Управління фінансово-господарською діяльністю військових частин”;

Кафедра економіки та фінансового забезпечення здійснює підготовку слухачів оперативного рівня спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)” спеціалізації “Економіка та фінансове забезпечення військ (сил)”.

Для фахів економіки та фінансового забезпечення оперативного рівня кафедрою викладаються навчальні дисципліни:

“Стратегічне управління”;

“Міжнародна економіка”;

“Воєнна економіка”;

“Макроекономіка та оборонні витрати”;

“Фінансовий менеджмент в оборонній сфері”;

“Воєнно-економічний аналіз”;

“Фінанси Збройних Сил України”;

“Бухгалтерський облік”;

“Внутрішній аудит та фінансовий контроль”;

“Економіка підприємництва”;

“Аналіз господарської діяльності Збройних Сил України”.

На курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського НПП кафедри економіки та фінансового забезпечення здійснюється підготовка навчальних груп за відповідними напрямками:

підвищення кваліфікації з питань управління економікою, фінансами та контролю за фінансово-господарською діяльністю у Збройних Силах України (група № 6) (до 1 тижня);

підвищення кваліфікації з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (група № 7) (до 1 тижня);

підвищення кваліфікації з питань економіки та організації розробки, виробництва, експлуатації, ремонту та утилізації військової техніки і майна (група № 8) (до 4 тижнів).

Організація наукової та науково-технічної діяльності

Кафедра проводить наукові дослідження за відповідними напрямами:

Наукову діяльність на кафедрі здійснює науково-дослідна лабораторія (воєнно-економічних проблем) кафедри. Основним завданням лабораторії є проведенні наукових досліджень актуальних проблем, пов’язаних з розвитком основних положень теорії економічної та господарської діяльності у Збройних силах України для планування, методичного керівництва, організації управління та контролю наукової та науко-технічної діяльності в інтересах забезпечення навчального процесу слухачів.

На замовлення керівництва Мобілізаційного відділу Міністерства оборони України у 2017-2018 навчальному році виконана науково-дослідна робота шифр “Небокрай”, кафедра – головний виконавець.

На замовлення керівництва Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України у 2017-2019 навчальному році виконується науково-дослідна робота шифр “Внутрішній аудит”, кафедра – головний виконавець.

Результати діяльності:

На кафедрі економіки та фінансового забезпечення протягом 2014–2018 років видано наступні підручники та навчальні посібники:

Економіка експлуатації транспортних засобів бюджетних установ силових міністерств та відомств України
Економіка експлуатації транспортних засобів бюджетних установ силових міністерств та відомств України
Артюшин Л. М., Мірненко В. І., Слободяник С. П., Ткач І. М.
Навчальний посібник підготовлено колективом кафедри економіки та фінансового забезпечення Національного університету оборони України. Видання призначене для слухачів вищих військових навчальних закладів, викладачів та спеціалістів штабів, управлінь, департаментів, науково-дослідних інститутів і центрів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку державного сектора. Економіки.
Методи економічних досліджень
Методи економічних досліджень
Ткач І. М., Новіков Е. Б.
Підручник призначений для слухачів вищих військових навчальних закладів, викладачів та спеціалістів штабів, управлінь, департаментів, науково-дослідних інститутів і центрів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу України.
Управління фінансово-господарською діяльністю військових частин
Управління фінансово-господарською діяльністю військових частин
Ворона О. І., Голота О. П., Івахно В. В., Новіков Е. Б., Пархоменко П. П., Рихтюк В. Л., Сазонов С. М., Слободяник С. П., Ткач І. М.
Підручник призначений для слухачів вищих військових навчальних закладів, викладачів та спеціалістів штабів, управлінь, департаментів, науково-дослідних інститутів і центрів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу України.
Маркетинт та логістика у Збройних Силах України
Маркетинт та логістика у Збройних Силах України
Деменєв О. М., Рихтюк В. Л., Мунтіян В. І., Ткач І. М.

Навчальний посібник підготовлено колективом кафедри економіки та фінансового забезпечення Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Призначений для слухачів ВВНЗ, викладачів та фахівців штабів, управлінь, департаментів, науково-дослідних інститутів і центрів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, а також молодих науковців, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку маркетингу та логістики у Збройних Силах України.