Кафедра оперативного та бойового забезпечення

полковник Куртсеітов Тимур Ленурович
Начальник кафедри доктор технічних наук, доцент полковник
Тимур Куртсеітов

Кафедра оперативного та бойового забезпечення призначена для навчання слухачів оперативного та стратегічного рівнів організації оперативного та бойового забезпечення та управління ним у мирний та воєнний часи, застосування обґрунтованих форм і методів управлінської діяльності, вміння чітко і обґрунтовано готувати пропозиції та приймати рішення на оперативне (бойове) забезпечення дій військ (сил), формування військового фахівця оперативного рівня, здатного виконувати військово-професійні завдання у будь яких умовах обстановки із застосуванням сучасних методів їх рішення.

Історія

Кафедра оперативного та бойового забезпечення як структурний підрозділ інституту оперативного забезпечення та логістики Національного університету оборони України імені Івана Черняховського була сформована шляхом поєднання кафедр – інженерного забезпечення, РЕБ, РХБ захисту згідно спільної директиви МО України та начальника ГШ – Головнокомандувача ЗС України від 1 липня 2013 року, Директиви НГШ ЗС України від 29 серпня 2013 року.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають досвід участі в антитерористичній операції, ліквідації наслідків ЧАЕС та міжнародних миротворчих операцій.

Серед випускників кафедри багато нагороджених за самовідданість та відвагу під час виконання службового обов’язку. При виконанні бойових завдань в зоні АТО та ООС геройські загинули:

полковник Суський Вадим Анатолійович (ІЗ);

підполковник Лавриненко Віталій Вікторович (РЕБ);

майор Лісовський Микола Володимирович (РХБз).

Навчально-методична робота

У відповідності до системи підготовки фахівців в Національного університеті оборони України імені Івана Черняховського кафедра здійснює підготовку фахівців оперативного рівня за спеціалізаціями:

“Організація інженерного забезпечення бойових дій військ (сил)”,

Організація радіоелектронної боротьби”,

Організація радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ (сил)”.

Кафедра також бере участь у підготовці слухачів інституту державного військового управління та Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації за всіма спеціальностями.

Кафедра викладає дисципліни:

“Оперативне забезпечення дій військ (сил) в операціях” для стратегічного рівня підготовки слухачів;

“Оперативне та бойове забезпечення дій військ (сил)” для оперативного рівня підготовки слухачів;

“Оперативне забезпечення дій військ (сил) в операціях” для підготовки слухачів іноземних держав.

Для слухачів оперативного рівня підготовки за спеціалізацією: “Організація інженерного забезпечення бойових дій військ (сил)” – дисципліни “Інженерне забезпечення бою та операції”, “Тактика частин (підрозділів) інженерних військ”, “Основи ефективності інженерного забезпечення”, “Інженерно-технічне забезпечення військ (сил)”.

Для слухачів оперативного рівня підготовки за спеціалізацією:“Організація радіоелектронної боротьби” – дисципліни “Радіоелектронна боротьба в операції і бойових діях”, “Тактика частин радіоелектронної боротьби”, “Системи управління військами (силами) і зброєю збройних сил іноземних держав”, “Бойове застосування засобів і комплексів РЕБ”.

Для слухачів оперативного рівня підготовки за спеціалізацією:“Організація радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ (сил)” – дисципліни “Організація радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ (сил) в бою та операції”, “Тактика частин (підрозділів) військ РХБ захисту”, “Технічне забезпечення РХБ захисту військ”, “Організація екологічної безпеки та цивільного захисту у збройних силах”.

Наукова та науково-технічна діяльність

Кафедрою оперативного та бойового забезпечення в період 2017-18 років реалізовано матеріали науково-дослідних робіт в освітньому процесі університету:

генерал-майор Валерій Лісневський
генерал-майор
Валерій Лісневський

НДР “Розробка тактико-технічних вимог, програм та методик державних випробувань перспективної димової машини”, шифр “Хамелеон-ТВ” в дисциплінах “Організація РХБ захисту військ (сил) в бою та операції”, “Технічне забезпечення РХБ захисту військ (сил) ”;

НДР“Дослідження шляхів створення перспективних засобів боротьби з БпАК”, шифр “Трутень” в дисципліні “Бойове застосування засобів і комплексів радіоелектронної боротьби”.

НДР“Дослідження питань щодо удосконалення роботи органів управління оперативних (оперативно-тактичних, тактичних угруповань військ ЗСУ під час планування ВУП в операціях (бойових діях), шифр “Пошук - 2 - ВУП”;

У 2018-2019 навчальному році заплановано відкриття НДР “Обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності залучення Збройних Сил України до протимінної діяльності в Україні”, шифр “Очищення - ПМД” Кафедра відпрацьовує НДР в якості головного виконавця.

На кафедрі існує наукова школа започаткована полковником Мезенцевим І.І., яка створила єдину дослідну програму, визначила спільні наукові погляди в галузі теорії інженерного забезпечення.

Під керівництвом лідера школи професора генерал-майора Лісневського В.В. існує неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь (полковники Мацько О.Й. – випуск ад’юнктури 1999 р., Черних І.В. ­– 2003 р., Коцюруба В.І. –­ 2006 р., Кізяк Я.О. – 2013 р., Підгородецький М.М. ­– 2017 р.) об’єднаних загальним стилем дослідницької роботи з питань інженерного забезпечення, які втілюють наукові дослідження у життя.

Наявність наукової школи дозволяє якісно вирішувати наукові завдання, своєчасно реагувати на зміни умов і факторів, що впливають на ефективність інженерного забезпечення операцій (бойових дій).

Винахідницька та раціоналізаторська робота

У 2018 році подано заявки та на отримані три патенти України:

  1. № 115362 UA Україна, № u2016 11560. Спосіб виявлення та ураження цілі інженерними боєприпасами //Автор від кафедри: Коцюруба В.І. заявлено 15.11.2016; опубл. 10.04.2017. Бюл. № 7.
  2. № 125326 UA Україна, № u2017 11011. Пристрій ударно-безконтактного розмінування //Автор від кафедри: Коцюруба В.І. заявлено 10.11.2017; опубл. 10.05.2018. Бюл. № 9.
  3. № 130521 UA Україна, № u2018 06882. Рухомий пристрій ударного знищення вибухонебезпечних предметів уламковими елементами //Автор від кафедри: Коцюруба В.І. заявлено 19.06.2018; опубл. 10.12.2018. Бюл. № 23.

Видання кафедри

Кафедра успішно займається виданням навчальної літератури за напрямками діяльності, що розміщені на сайті електронної бібліотеки університету.

Оформлення графічних документів з оперативного забезпечення за стандартами НАТО
Оформлення графічних документів з оперативного забезпечення за стандартами НАТО: навч.посіб.; – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 54 с.
Авторський колектив: канд. військ. наук, доц. І.В. Черних; к.т.н, доц. В.М. Філь; канд. військ. наук М.М. Підгородецький.
Навчальний посібник розроблений у відповідно до вимог наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 25.04.2018 №170, Армійського навчально-довідкового видання (ADRP) 1-02 датованого 7 грудня 2015, Міжвидові умовні позначкиAPP-6 від 16.10.2017 року, військового стандарту MIL-SТD 2525D від 10.06.2014.
Управління інженерними підрозділами згідно зі стандартами(процедурами) НАТО
Управління інженерними підрозділами згідно зі стандартами(процедурами) НАТО: навч.посіб.; – К.: НУОУ ім.Івана Черняховського, 2018. –92с.
Авторський колектив: канд.військ. наук, проф. О.Й.Мацько; канд. військ. наук М. М. Підгородецький; М.А. Федорович; С. В. Голівець.

У навчальному посібнику наведено порядок управління інженерними підрозділами згідно зі стандартами (процедурами) НАТО, під час виконання завдань інженерного забезпечення.

Навчальний посібник призначений для слухачів, науково-педагогічних працівників університету, командирів і штабів під час підготовки і проведення навчань, спільних операцій багатонаціональних сил та впровадження в навчально-виховному процесі у вищих військових навчальних закладах.

Методика оцінювання обстановки у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру
Методика оцінювання обстановки у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру: навч.-метод. посіб. – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2018. – 124 с.
Авторський колектив: канд. військ. наук, доцент О. М. Блекот; полковник В. П. Романюк; полковник А. А. Нікітін; д-р техн. наук, доцент полковник В. І. Коцюруба.

У навчально-методичному посібнику наведено довідковий матеріал із наказів Міністерства оборони України, Генерального штабу України, загальнодержавних нормативно-правових документів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на потенційно-небезпечних об’єктах та організації екологічної безпеки військ.

Навчально-методичний посібник призначений для вирішення завдань щодо прогнозування та оцінювання обстановки після аварій (зруйнувань) на потенційно-небезпечних об’єктах для обґрунтування управлінських рішень під час організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також визначення стану екологічної обстановки на військовому об’єкті.

Посібник рекомендовано для проведення практичних занять зі слухачами НУОУ ім. І. Черняховського, а також для начальників служб РХБ захисту та екологічної безпеки військових частин, інших фахівців оперативного забезпечення під час виконання службових обов’язків у разі проведення командно-штабних навчань у військових частинах та інших ланках військових структур.

Війська радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України (скорочений нарис)
Війська радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України (скорочений нарис): монографія. – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2018. – 240 с.

Авторський колектив: канд. військ. наук, доцент О.М. Блекот (відповідальний виконавець); канд. військ. наук, доцент О.В. Джежулей; полковник А.А. Нікітін; полковник В.П. Романюк; канд. техн. наук, доцент С.Р. Артем’єв (м. Харків).

Головний редактор: полковник Лазакович Сергій Іванович, заступник начальника Центрального управління РХБ захисту ЗС України.

У монографії розкриваються основні етапи створення та розвитку військ РХБ захисту (колишніх хімічних військ) ЗС України. Крім того, наведені стислі біографічні дані фахівців, які внесли посильний вклад у їх розбудову. Значне місце відводиться аналізу системи підготовки кадрів для служб, підрозділів і частин РХБ захисту.

Видання значно поповнилось раритетним ілюстративним матеріалом, зібраним авторами та новими розділами участі фахівців РХБ захисту у надзвичайних ситуаціях та бойових діях.

Монографія призначена для офіцерського та особового складу військ РХБ захисту, а також для ознайомлення широкого кола читачів. Робота має за мету підвищити інтерес та повагу у читачів до професії фахівця РХБ захисту.