Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра технічного забезпечення

полковник Копашинський Сергій Анатолійович
Начальник кафедри кандидат технічних наук, старший науковий співробітник полковник
Сергій Копашинський

Кафедра здійснює підготовку фахівців оперативного рівня за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил) і спеціалізаціями: організація ракетно-технічного та артилерійсько-технічного забезпечення; організація танко-технічного та автотехнічного забезпечення; організація метрологічного забезпечення ОВТ, а також підготовку докторів філософії за спеціальностями 254 Забезпечення військ (сил) та 255 Озброєння та військова техніка.

Історія кафедри

Кафедра технічного забезпечення розпочинає свій літопис з 1930 року. 10 вересня 1930 року в м. Москві були сформовані військові курси танкових техніків, які в березні 1934 р. були переформовані в Московську школу танкових техніків. У 1935 р. у школі навчалися 825 курсантів, яких готували як молодших танкових техніків – воєнтехніків 1 рангу.

В структурі цих військових навчальних закладів були сформовані навчальні підрозділи, на яких покладалися завдання з викладання навчальних дисциплін, які забезпечували набуття курсантами теоретичних знань і практичних навичок щодо будови танка, експлуатації та ремонту.

З роками проходили організаційно-планові заходи, щодо реформування військової освіти і змінювалась організаційно-штатна структура військових навчальних закладів.

У 1968 році уряд ухвалив рішення про перетворення у вищі ряду військово-навчальних закладів, у тому числі Київського танко-технічного училища. Наказом Міністра оборони СРСР від 31 січня 1968 року училище стало вищим танко-технічним.

Військові і технічні цикли (соціально-економічний, тактичний, матеріальної частини, ремонту й евакуації, експлуатації та водіння, вогневої підготовки), які існували в середньому училищі, були реорганізовані в кафедри тактики, матеріальної частини танків, експлуатації та водіння машин, відновлення й евакуації бронетанкової техніки, вогневої підготовки, створена нова кафедра електроспецобладнання й автоматики. Реорганізація кафедр замість циклів означала не формальне перейменування, а значну зміну змісту їх діяльності і ролі в навчально-виховному процесі.

В результаті цих змін у 3 вересня 1972 році була створена кафедра тактико-спеціальної підготовки.

Першим начальником кафедри був призначений полковник Солодяников Лев Панасович, до цього він займав посаду заступника начальника бронетанкової служби Закавказького військового округу. На цій посаді полковника Солодяникова Л.А. у 1984 р. змінив полковник Чечотін В'ячеслав В'ячеславович. Після звільнення з військової служби полковник Чечотін В.В. продовжив працювати цивільним викладачем на кафедрі. В наступні роки кафедру очолювали такі досвідчені науково-педагогічні працівники як полковник Сенічкін І.Є. та полковник Янченко В.О.

З настанням незалежності України кафедрою технічного забезпечення оперативного та військового тилу керував кандидат технічних наук, доцент полковник Гусак Віталій Олександрович. В ці роки на кафедрі розпочато підготовку фахівців оперативно-тактичного рівня за спеціальністю «Організація технічного забезпечення Сухопутних військ» та спеціалізацією «Організація експлуатації та ремонту бронетанкової техніки». В наступні роки кількість спеціалізацій, за якими здійснювалась підготовка, була збільшена.

У 1996 року до складу кафедри технічного забезпечення оперативного та військового тилу влилася кафедра автотехнічного забезпечення як предметно-методична комісія автотехнічного забезпечення.

У 1999 році на посаду начальника кафедри призначено полковника Венгера Олександра Івановича, який до цього обіймав посаду заступника начальника кафедри.

У 2000 році в результаті проведення організаційно-планових заходів кафедра технічного забезпечення оперативного та військового тилу Військового інституту керівного інженерного складу НАОУ і кафедра технічного забезпечення Національної академії оборони України були об’єднані в єдину кафедру технічного забезпечення.

Першим начальником об’єднаної кафедри у вересні 2000 року було призначено кандидата технічних наук, доцента генерал-майора Шапталенка Миколу Івановича.

Кафедра здійснювала підготовку військових фахівців за спеціальністю «Організація технічного забезпечення Сухопутних військ» та спеціалізаціями: організація експлуатації і ремонту бронетанкової техніки; організація автотехнічного забезпечення військ; організація експлуатації і ремонту ракетно-артилерійського і стрілецького озброєння; організація експлуатації і ремонту техніки і озброєння інженерних військ.

У 2002 році кафедра увійшла до складу факультету підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня тилового та технічного забезпечення.

З 2004 року кафедра технічного забезпечення структурно входить до складу факультету оперативного забезпечення та логістики Національної академії оборони України.

Після звільнення 2005 році з військової служби генерал-майора Шапталенка М.І., кафедру очолив доктор технічних наук, професор  полковник Поляков Андрій Павлович.

З вересні 2008 року, в результаті проведення організаційно-планових заходів, кафедра технічного забезпечення була реформована і як переметно-методична комісія технічного забезпечення Сухопутних військ стала структурним підрозділом кафедри логістики факультету оперативно-тактичного рівня Національної академії оборони України. Очолив ПМК кандидат технічних наук, доцент полковник Орел Володимир Володимирович.

У 2010 році Національну академію оборони України було реформовано в Національний університет оборони України, структурним підрозділом якого став інститут оперативного забезпечення та логістики. У складі інституту, на основі переметно-методичної комісії технічного забезпечення Сухопутних військ кафедри логістики, яка була розформована, створено кафедру технічного забезпечення.

Навчальна діяльність кафедри:

Кафедра технічного забезпечення здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції та чинного законодавства України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково - технічну діяльність" та керується вимогами спільних наказів Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України.

Для забезпечення якісної підготовки слухачів науково-педагогічним складом кафедри розроблені та викладаються слухачам тактичного, оперативного та стратегічного рівнів підготовки наступні навчальні дисципліни:

 • Технічне забезпечення військ (сил);
 • Планування технічного забезпечення військ (сил) в бою (операції);
 • Ракетно-технічне та артилерійсько-технічне забезпечення військ (сил);
 • Танко-технічне та автотехнічне забезпечення військ (сил);
 • Метрологічне забезпечення військ (сил);
 • Організація експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки;
 • Реалізація військово-технічної політики у Збройних Силах України;
 • Застосування частин технічного забезпечення;
 • Основи логістичного забезпечення військ (сил);
 • Система стандартизації та кодифікації у Збройних Силах України;
 • Організація безпечного функціонування  арсеналів, баз, центрів та складів ракет і боєприпасів;
 • Математичні методи оцінювання можливостей системи технічного забезпечення;
 • Технічне забезпечення військ (сил) в операціях;
 • Автомобільна техніка;
 • Вогнева підготовка.

Кафедра бере участь у підготовці фахівців Збройних Сил інших держав з питань технічного забезпечення, які нині обіймають керівні посади в системі матеріально-технічного забезпечення армій своїх країн.

На курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського НПП кафедри технічного забезпечення здійснюється підготовка навчальних груп за напрямком:

Підвищення кваліфікації з питань технічного забезпечення (до 3 тижнів).

З впровадженням у ЗС України системи логістики кафедра технічного забезпечення безпосередньо бере участь у підготовці фахівців на курсах Підвищення кваліфікації з питань підготовки особового складу органів військового управління логістики Збройних Сил України.

Організація наукової та науково-технічної діяльності

Колективом кафедри здійснюються заходи наукової та науково-технічної діяльності. За період існування кафедри технічного забезпечення на кафедрі підготовлено 50 патентів на корисні моделі, колектив кафедри приймає активну участь у проведені науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт. На даний час кафедра є співвиконавцем науково-дослідної роботи за темою "Обгрунтування Концепції оснащення військових частин та підрозділів Збройних сил України наземними роботизованими комплексами на період до 2025 року".

Видання кафедри

Науково-педагогічними працівниками кафедри технічного забезпечення написано та видано понад 20 навчальних посібників з дисциплін, які викладаються на кафедрі. Посібники, які не мають грифу обмеження доступу є в електронній бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, а саме:

Основи евакуації озброєння та військової техніки
Основи евакуації озброєння та військової техніки
Авторський колектив: кандидат технічних наук, полковник Дачковський В. О.; кандидат військових наук, доцент, полковник Овчаренко І.В.; працівник ЗСУ Ярошенко О.В.
Навчальний посібник призначений для використання слухачами університету оперативно-тактичного рівня підготовки під час вивчення навчальних дисциплін “Технічне забезпечення військ (сил)”, “Планування технічного забезпечення військ (сил) у бою (операції)”, “Математичні методи оцінювання можливостей системи технічного забезпечення”, “Танко-технічне та автотехнічне забезпечення військ (сил)” розглядає технічні основи, порядок та практичні способи й особливості евакуації озброєння та військової техніки, які втратили рухомість унаслідок пошкодження (виникнення відмов), застрявання на місцевості, перекидання (у кювети, рви, окопи, яри), завалу в укриттях (у лісі, горах) або затоплення на водних перешкодах, а також через загибель екіпажу (обслуги, водія), що забезпечить збереження, подальший ремонт і повернення в стрій таких зразків озброєння та військової техніки. Крім того, у посібнику викладені основні методи евакуації озброєння та військової техніки, розкриті особливості військових перевезень залізничним транспортом та особливості організації рятувально-евакуаційної служби. Навчальні матеріали підготовлені та викладені відповідно до навчальної програми дисциплін, нададуть можливість скоротити непродуктивні витрати навчального часу, інтенсифікувати роботу слухачів під час занять, сприятимуть єдиному розумінню питань технічного забезпечення. Посібник може бути використаний під час бойової підготовки офіцерів і штабів усіх ланок Збройних Сил України.
Робота посадових осіб ремонтно-відновлювальної військової частини під час підготовки та в ході застосування
Робота посадових осіб ремонтно-відновлювальної військової частини під час підготовки та в ході застосування
Авторський колектив: працівник ЗСУ Ярошенко О.В.; кандидат технічних наук, доцент, полковник Кузнецов І.Б.; кандидат військових наук, доцент, полковник Овчаренко І.В.; кандидат технічних наук, полковник Дачковський В.О.

Навчальний посібник розроблено на основі діючих засад, статутів, настанов, порадників, матеріалів аналізу локальних воєн і збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століття та антитерористичної операції на території частини Донецької та Луганської областей, сучасних поглядів вітчизняних та іноземних фахівців на застосування ремонтно-відновлювальних військових частин, а також досвіду військ та навчань, проведених останнім часом. У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення з організації, планування застосування ремонтно-відновлювальної військової частини, розглянуті питання організації технологічного процесу ремонту ОВТ на збірному пункті пошкоджених машин та розглянути питання щодо застосування військових частин та підрозділів з відновлення ОВТ збройних сил держав НАТО.

Призначений для слухачів оперативного рівня підготовки. Може бути використаний під час бойової підготовки офіцерів і штабів військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

Застосування підрозділів та військових частин технічного забезпечення. Ч. І: Підрозділи технічного забезпечення
Застосування підрозділів та військових частин технічного забезпечення. Ч. І: Підрозділи технічного забезпечення
Авторський колектив: кандидат технічних наук, доцент, полковник Кузнецов І.Б.; працівник ЗСУ Ярошенко О.В.; кандидат технічних наук, полковник Дачковський В.О.; кандидат технічних наук, полковник Яльницький О.Д.; кандидат технічних наук, доцент, полковник Багдасарян Н.К.; кандидат технічних наук, доцент, працівник ЗСУ Кузнецов Б.Т.

Навчальний посібник розроблено на основі діючих засад, статутів, настанов, порадників, матеріалів аналізу локальних воєн і збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століття та антитерористичної операції на території частини Донецької та Луганської областей, сучасних поглядів вітчизняних та іноземних фахівців на розвиток технічного забезпечення військ (сил) у бою, а також досвіду військ та навчань, проведених останнім часом.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення з організації, планування та застосування підрозділів технічного забезпечення військової частини в бою, під час пересування та розташування на місці, розглянуті питання управління підрозділами технічного забезпечення.

Призначений для слухачів оперативно-тактичного рівня підготовки. Може бути використаний під час бойової підготовки офіцерів і штабів військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

Оперативні розрахунки завдань технічного забезпечення (методика та приклади)
Оперативні розрахунки завдань технічного забезпечення (методика та приклади)
Авторський колектив: кандидат технічних наук, полковник Дачковський В.О.; кандидат військових наук, доцент, полковник Овчаренко І.В.; працівник ЗСУ Ярошенко О.В.; кандидат технічних наук, доцент, полковник Багдасарян Н.К.

У навчальному посібнику наведені методики та приклади проведення розрахунків під час вирішення завдань технічного забезпечення військ (сил). Навчальні матеріали підготовлені та викладені відповідно до навчальної програми дисципліни, надають можливість скоротити непродуктивні витрати навчального часу, інтенсифікувати роботу слухачів під час занять, сприятимуть єдиному розумінню проведення розрахунків з питань технічного забезпечення.

Призначений для слухачів університету оперативно-тактичного рівня підготовки під час вивчення навчальної дисципліни “Математичні методи оцінювання можливостей системи технічного забезпечення”. Може бути використаний під час бойової підготовки офіцерів і штабів усіх ланок Збройних Сил України, а також під час проведення досліджень науково-педагогічними працівниками та здобувачами наукових ступенів.

Основи логістики
Основи логістики
Авторський колектив: кандидат технічних наук, полковник Дачковський В.О.; кандидат військових наук, доцент, полковник Овчаренко І.В.; доктор технічних наук, професор, працівник ЗСУ Воробйов О.М., працівник ЗСУ Ярошенко О.В.

Навчальний посібник призначений для використання слухачами університету оперативно-тактичного рівня підготовки під час вивчення навчальної дисципліни “Основи логістики”, у посібнику викладені основи логістичного управління та розглядаються основні види логістики. Навчальні матеріали підготовлені та викладені відповідно до навчальної програми дисципліни, нададуть можливість скоротити непродуктивні витрати навчального часу, інтенсифікувати роботу слухачів під час занять, сприятимуть єдиному розумінню питань логістичного забезпечення.

Посібник може бути використаний під час бойової підготовки офіцерів і штабів усіх ланок Збройних Сил України.

Застосування підрозділів та військових частин технічного забезпечення. Ч. ІІ: Ремонтно-відновлювальна військова частина
Застосування підрозділів та військових частин технічного забезпечення. Ч. ІІ: Ремонтно-відновлювальна військова частина
Авторський колектив: кандидат технічних наук, доцент, полковник Кузнецов І.Б.; працівник ЗСУ Ярошенко О.В.; кандидат військових наук, доцент, полковник Овчаренко І.В.; кандидат технічних наук, полковник Дачковський В.О.

Навчальний посібник розроблено на основі діючих статутів, настанов, порадників, матеріалів аналізу локальних воєн і збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століття та антитерористичної операції на території частини Донецької і Луганської областей, сучасних поглядів вітчизняних та іноземних фахівців на розвиток технічного забезпечення військ (сил) у бою, а також досвіду військ і навчань, проведених останнім часом.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення щодо організаційно-штатної структури, функціональних обов’язків основних посадових осіб, призначення і можливостей рухомих засобів технічного обслуговування, ремонту та евакуації ОВТ, основ організації ремонтного виробництва, організації ремонту ОВТ ремонтно-відновлювальною військовою частиною.

Призначений для слухачів оперативно-тактичного рівня підготовки. Може бути використаний під час бойової підготовки офіцерів і штабів військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

Основи організації експлуатації і ремонту озброєння та військової техніки
Основи організації експлуатації і ремонту озброєння та військової техніки
Авторський колектив: кандидат військових наук, професор, полковник Мацько О.Й. кандидат технічних наук, професор, працівник ЗСУ Терещенко А.М.; кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, полковник Копашинський С.А.; кандидат військових наук, доцент, полковник Овчаренко І.В.; кандидат технічних наук, полковник Дачковський В.О.; кандидат технічних наук, полковник Яльницький О.Д.; кандидат технічних наук, полковник Опенько П.В.; працівник ЗСУ Ярошенко О.В, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, полковник Момот Р.А., підполковник Гринчак. О.В.

У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні основи організації експлуатації та ремонту ОВТ як в мирний час так і під час ведення бойових дій.

Підготовлено відповідно до вимог Указу Президента України Про рішення Ради безпеки і оборони України від 29.12.16. Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року.

Навчальний посібник призначений для посадових осіб Центрального апарату, командного та інженерного складу військових частин , з’єднань МО України, а також науково-педагогічних працівників, ад’юнктів та здобувачів, слухачів, курсантів вищих навчальних закладів.