Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра тилового забезпечення

полковник Власов Ігор Олександрович
Начальник кафедри кандидат військових наук, доцент полковник
Ігор Власов

Кафедра тилового забезпечення призначена для навчання слухачів стратегічного та оперативно рівнів підготовки обґрунтованим формам і методам управлінської діяльності щодо організації тилового забезпечення (логістичного забезпечення) та управління ним у мирний та воєнний час, вмінню чітко і обґрунтовано готувати пропозиції та приймати рішення на тилове забезпечення (логістичне забезпечення), формувати військового спеціаліста оперативного рівня, здатного виконувати військово-професійні завдання у будь яких умовах із застосуванням сучасних методів їх рішення.

Історія кафедри

Кафедра тилового забезпечення створена у 1994 році. Після реорганізації Національної академії оборони України у 2007 році кафедра була реформована у предметно-методичну комісію кафедри логістики оперативно–тактичного факультету. Після створення Національного університету оборони України у 2010 році кафедра тилового забезпечення структурно увійшла до складу інституту оперативного забезпечення та логістики.

Перші навчальні програми на кафедрі були розроблені під керівництвом полковника Купренюка В'ячеслава Давидовича, який був начальником кафедри тилового забезпечення 1994-1998 роки. На початку існування кафедри її основу склали досвідчені викладачі, зокрема це Лазоренко Віктор Іванович, Рябчук Петро Петрович, г/л л-т запасу Куропаткін Геннадій Іванович, г/л м-р запасу Кулей Віктор Миколайович, п-к Рихтюк Володимир Леонідович, п-к Ткаченко Володимир Васильович, п-к Третьяков Володимир Григорович. Ці офіцери прибули з військ та з інших вищих військових навчальних закладів. Завдяки їм були розпочаті заняття зі слухачами та навчально-методична і наукова робота на кафедрі.

У 1998 році на посаду начальника кафедри був призначений полковник Подрез Микола Семенович який до цього був заступником командувача корпусу ППО з тилу.

З 2005 року по 2008 рік начальником кафедри був полковник Іванов Геннадій Олександрович, який до цього був заступником командувача армійського корпусу з тилу.

З вересня 2007 по лютий 2010 року було створено ПМК тилового забезпечення у складі кафедри логістики. З лютого 2010 року кафедра знов набула статусу окремої кафедри тилового забезпечення. Вона структурно входить до інституту оперативного забезпечення та логістики у складі Національного Університету оборони України.

Перший випуск фахівців для Збройних Сил України відбувся у червні 1996 року. З того часу вони здійснюються щорічно, а з 1999 року - і заочної форми навчання. Крім того, кафедра бере безпосередню участь у підготовці генералів і офіцерів вищої ланки управління ЗС України на факультеті підготовки фахівців стратегічного рівня.

На сьогодні більш ніж 14 випускників – фахівців тилу стратегічного та майже 200 - оперативного рівня обіймають керівні посади у структурах Тилу ЗС України, Головному управлінні логістики ЗС України, Командуванні сил логістики ЗС України, оперативних командувань, з'єднаннях та частинах ЗС України.

Кафедра бере участь у підготовці фахівців Збройних Сил інших держав з питань тилового забезпечення, які нині обіймають керівні посади в системі тилового (матеріально-технічного забезпечення) армій своїх країн.

За роки діяльності кафедри 36 її випускників отримали дипломи з відзнакою, а 5 були нагороджені золотими медалями.

Навчальна діяльність кафедри:

Кафедра тилового забезпечення здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції та чинного законодавства України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково - технічну діяльність" та керується вимогами спільних наказів Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України.

Кафедра тилового забезпечення приймає участь в підготовці слухачів стратегічного рівня. Для забезпечення якісної підготовки слухачів кафедрою викладаються навчальні дисципліни:

“Основи тилового та медичного забезпечення військ (сил) в операціях”;

“Основи логістичного забезпечення військ (сил) в операціях”.

Також, кафедра тилового забезпечення приймає участь у підготовці слухачів оперативного рівня всіх спеціальностей та спеціалізацій.

Для забезпечення якісної підготовки слухачів оперативного рівня кафедрою викладаються навчальні дисципліни:

“Тилове та медичне забезпечення військ (сил)”;

“Основи логістичного забезпечення військ (сил)”.

Кафедра тилового забезпечення здійснює підготовку слухачів оперативного рівня спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)” спеціалізації “Організація тилового забезпечення військових частин за видами та родами військ і сил”.

Для фахів тилового забезпечення оперативного рівня кафедрою викладаються навчальні дисципліни:

“Основи логістичного забезпечення військ (сил)”.

“Тилове та медичне забезпечення військ (сил)”;

“Військовий тил”;

“Оперативний тил”;

“Забезпечення ракетним паливом та пальним військ (сил)”;

“Продовольче забезпечення військ (сил)”;

“Речове забезпечення військ (сил)”;

“Організація військового господарства”;

“Квартирно-експлуатаційне забезпечення військ (сил)”.

На курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського НПП кафедри тилового забезпечення здійснюється підготовка навчальних груп за відповідними напрямками:

Підвищення кваліфікації з питань тилового забезпечення (до 3 тижнів);

Підвищення кваліфікації з питань військових сполучень (до 4 тижнів).

В зв’язку з впровадженням у ЗС України системи логістики кафедрою тилового забезпечення додатково організовані курси Підвищення кваліфікації з питань підготовки особового складу органів військового управління логістики Збройних Сил України.

Організація наукової та науково-технічної діяльності

Кафедра проводить наукові дослідження за відповідними напрямами:

тенденції розвитку форм та способів підготовки, застосування сил та засобів тилового забезпечення частин ЗС України;

На замовлення керівництва Тилу Збройних Сил України та начальника університету у 2017-2018 навчальному році виконана науково-дослідна робота “Транспорт”, кафедра – головний виконавець.