Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра керівництва військами (силами) в мирний час

полковник Тіхонов Григорій Митрофанович
Начальник кафедри кандидат військових наук, старший науковий співробітник полковник
Григорій Тіхонов

Кафедра керівництва військами (силами) в мирний час є структурним підрозділом командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Освітня та наукова діяльність кафедри зосереджена на питаннях бойової, мобілізаційної готовності, оперативної та бойової підготовки військ (сил), комплектування ЗС України та забезпечення їх бойової та мобілізаційної готовності, а також оборонного планування в ЗС України.

Кафедра здійснює цільову підготовку фахівців оперативного рівня за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил), спеціалізацією: кадровий менеджмент у військах (силах). Забезпечує підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор філософії, доктор наук, кандидат наук) для ЗС України та інших військових формувань. Проводить навчальну, виховну, методичну, наукову та науково-технічну діяльність з питань навчання слухачів оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного рівнів та підготовку на вищих академічних курсах, курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації, які проводяться в університеті.

До складу кафедри входять:

 • керівництво кафедри;
 • науково-педагогічні працівників;
 • науково-дослідна лабораторія (проблем підготовки військ (сил) та кадрового менеджменту);
 • навчальна лабораторія.

Створення кафедри розпочалося з моменту формування Академії ЗС України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року “Про реформу системи військової освіти” та директиви Міністра оборони України від 5 червня 1993 року.

Символічним є факт, що Днем кафедри керівництва військами (силами) в мирний час вважається день, коли наказом Міністра оборони України від 04 квітня 1994 року був призначений на посаду начальника кафедри полковник Муренко Віктор Опанасович на той час кафедра називалась “Управління повсякденною діяльністю військ”.

Основними завданнями кафедри є:

 • підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями та спеціалізаціями для ЗС України та інших військових формувань держави з питань бойової та мобілізаційної готовності, підготовки військ (сил), адміністративної діяльності та підготовки фахівців служб персоналу, мобілізаційної роботи, організаційно-штатної роботи та оборонного планування для органів військового управління, участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації;
 • виконання наукових досліджень, спрямованих на розвиток військової теорії, підвищення бойової та мобілізаційної готовності та розвиток з питань управління персоналом;
 • підготовка та видання навчальних, навчально-методичних і наукових матеріалів для забезпечення навчальної діяльності;
 • участь в розробці спільно зі структурними підрозділами МО України та ГШ ЗС України робочих навчальних програм;
 • забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії для ЗС України та інших військових формувань;
 • створення (удосконалення) нормативно-правової та навчальної матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
 • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

Кафедра здійснює підготовку:

- офіцерів оперативно-стратегічного рівня підготовки за навчальними дисциплінами:

 • повсякденна діяльність Збройних Сил України.

- офіцерів оперативно-тактичного рівня за навчальними дисциплінами:

 • повсякденна діяльність військових частин;
 • управління персоналом у Збройних Силах України;
 • оборонне планування і управління ресурсами у військовій сфері;
 • мобілізаційна робота у Збройних Силах України.

Кафедрою проводяться Вищі академічні курси та курси перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань:

 • виконання функціональних обов’язків офіцерами апарату керівництва та посередників командно-штабних навчань;
 • проведення мобілізаційно-кадрової роботи;
 • проведення кадрової роботи;
 • організації роботи обласних військових комісаріатів;
 • оборонного планування на основі спроможностей;
 • керівництва та супроводження заходів управління кар’єрою сержантів (старшин).

Кафедрою розроблено та ведуться курси дистанційного навчання з питань:

 • Управління персоналом у Збройних Силах України;
 • Оборонне планування на основі спроможностей;
 • Проведення заходів середньострокового оборонного планування у ЗС України;
 • Організація охорони державної таємниці;
 • Організація безпеки військової діяльності;
 • Основи мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Видання кафедри

Науково-педагогічними працівниками кафедри керівництва військами (силами) в мирний час протягом 2009-2019 років написано та видано 7 підручників та 12 навчальних посібників з дисциплін, які викладаються на кафедрі. Посібники, які не мають грифу обмеження доступу є в електронній бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Робота служб персоналу з удосконалення системи комплектування Збройних Сил України персоналом в умовах гібридної війни (особливого періоду)
Робота служб персоналу з удосконалення системи комплектування Збройних Сил України персоналом в умовах гібридної війни (особливого періоду)
 

У навчальному посібнику відображено основні результати роботи служб персоналу з удосконалення системи комплектування Збройних Сил України персоналом в умовах гібридної війни (особливого періоду). Здійснено огляд нормативно-правової бази, яка була розроблена та реалізована службами персоналу у загальній системі функціонування Збройних Сил України в умовах гібридної війни (під час дії особливого періоду).

Порядок підготовки та роботи апарату керівництва та посередників на КШН з в/ч із використанням засобів автоматизації управління військами та імітаційного моделювання бойових дій
Порядок підготовки та роботи апарату керівництва та посередників на КШН з в/ч із використанням засобів автоматизації управління військами та імітаційного моделювання бойових дій

Авторський колектив: канд. техн. наук генерал-лейтенант А.М. Сиротенко; канд. військ. наук, доцент генерал-майор С.М. Салкуцан; канд. військ. наук, доцент полковник Д.П. Музиченко; канд. військ. наук, с.н.с. полковник Г.М. Тіхонов; канд. військ. наук полковник О.А. Георгадзе; канд. військ. наук, доцент П.І. Стужук; канд. техн. наук, с.н.с. Д.А. Чопа; полковник Д.В. Винокуров, полковник І.В. Шеріхов.

За загальною редакцією начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського кандидата технічних наук генерал-лейтенанта А.М. Сиротенка.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до вимог керівних документів з підготовки і проведення командно-штабних навчань з військовою частиною та призначений для використання слухачами, ад’юнктами, науковими і науково-педагогічними працівниками в освітньому процесі та посадовими особами органів військового управління і управлінь військових частин (підрозділів) під час підготовки і проведення заходів колективної підготовки з управліннями військових частин (підрозділів) із використанням засобів автоматизації управління військами та імітаційного моделювання бойових дій.

Повседневная деятельность воинских частей
Повседневная деятельность воинских частей

Пособие разработано авторским коллективом в составе: кандидат военных наук полковник С.В. Горбенко (вступление; п. 2.1); кандидат военных наук, доцент М.Г. Иваницкий (п.2.2, 2.3, 2.4); И.И. Смирнов (гл. 1); кандидат военных наук, старший научный сотрудник полковник Г.М. Тихонов (п. 3.2); кандидат военных наук, доцент полковник В.В. Хома (п. 3.1, 3.3). Ответственный за выпуск учебного пособия – полковник С.В. Горбенко.

Учебное пособие предназначено для научно-педагогических работников и слушателей иностранных государств. В учебном пособии в соответствии с требованиями руководящих документов, опытом боевой подготовки воинских частей изложены научные основы организации и методики боевой подготовки.

Управління персоналом у Збройних Силах України
Управління персоналом у Збройних Силах України

Авторський колектив: канд. техн. наук генерал-лейтенант А. М. Сиротенко; канд. військ. наук генерал-майор М. П. Думенко; канд. військ. наук, доцент полковник В. В. Хома; канд. військ. наук, с.н.с. Г. М. Тіхонов; канд. військ. наук, с.н.с. Г. В. Шпанчук; канд. військ. наук, професор В. О. Муренко; канд. військ. наук, доцент Є. І. Кірілкін; М. І. Джемесюк; І. І. Смірнов.

За загальною редакцією начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського кандидата технічних наук генерал-лейтенанта А. М. Сиротенка.

У підручнику згідно з вимогами керівних документів та передовим досвідом управлінської та кадрової роботи у Збройних Сил України викладені наукові основи роботи органів військового управління щодо організації кадрової роботи на основі широкого використання кадрового менеджменту кадровими органами усіх рівнів для ефективного використання кадрового потенціалу Збройних Сил України та забезпечення якісної укомплектованості військ (сил) особовим складом.

Планування оборонних ресурсів
Планування оборонних ресурсів

Авторський колектив: С. В. Бадива (п. 3.2); В. В. Барановський (гл. 10); О. А. Георгадзе (п. 12.3); В. В. Глухманюк (гл. 8); канд. техн. наук, доцент В. П. Грищенко (п. 2.2); канд. військ. наук, доцент М. Г. Іваницький (п. 12.4, 12.5); канд. військ. наук, доцент Є. І. Кірілкін (гл. 13); І. В. Лоза (гл. 4); С. С. Масловський (п. 1.1, 1.3; п. 3.1); О. М. Остапець (гл. 7); М. С. Погасій (гл. 9); д-р військ. наук, с.н.с. Ю. В. Пунда (п. 2.1); С. М. Сазонов (гл. 14); д-р наук з держ. упр., с.н.с. О. Ф. Сальнікова (п. 2.3); канд. військ. наук, с.н.с. Г. М. Тіхонов (п. 12.1); канд. екон. наук, доцент І. М. Ткач (гл. 15); В. І. Харабара (п. 12.2); канд. військ. наук, доцент В. В. Хома (п. 1.2; гл. 6); канд. військ. наук, с.н.с. Г. В. Шпанчук (гл. 11), С. Л. Щерблюк (гл. 5).

У підручнику розглянуті питання оборонного планування, організації та порядку здійснення планування оборонних ресурсів у Збройних Силах України. Предметом узагальнень у підручнику є такі проблеми: порядок та організація складання програм розвитку Збройних Сил України, прозоре та ефективне використання ресурсів держави на потреби Збройних Сил України, порядок відпрацювання основних документів і алгоритмів.

Розрахований на широку аудиторію слухачів, науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, ад’юнктів, курсантів вищих військових навчальних закладів України, а також на широке коло військових та цивільних фахівців.

Менеджмент персоналу
Менеджмент персоналу

Авторський колектив: полковник у відставці М. І. Джемесюк; кандидат військових наук генерал-майор М. П. Думенко; кандидат військових наук, професор полковник у відставці В. О. Муренко; кандидат військових наук, старший науковий співробітник полковник Г. М. Тіхонов; кандидат військових наук, доцент полковник В. В. Хома; кандидат військових наук, старший науковий співробітник полковник Г. В. Шпанчук; підполковник В. П. Дудник.

За загальною редакцією заступника начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського з навчальної роботи кандидата військових наук, доцента полковника С. М. Салкуцана.

У навчальному посібнику згідно з вимогами керівних документів, передовим досвідом кадрової та мобілізаційно-кадрової роботи викладені теоретичні основи мобілізаційної підготовки держави та Збройних Сил України, загальні положення кадрової політики та кадрового менеджменту у Збройних Силах України, комплектування Збройних Сил України особовим складом, порядок бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями, організація оборонного планування у Міністерстві оборони і Збройних Силах України, організація та керівництво оперативною підготовкою органів військового управління та індивідуальною підготовкою генералів (адміралів) та офіцерів оперативно-стратегічної, оперативної, оперативно-тактичної ланок управління.

Повсякденна діяльність військових частин. Частина III. Військово-адміністративна діяльність
Повсякденна діяльність військових частин. Частина III. Військово-адміністративна діяльність

Авторський колектив: канд. військ. наук, доцент В. С. Артамощенко (п. 1.3); канд. військ. наук, доцент А. В. Голованов (п. 13.1, 13.2, 13.4–13.6); канд. військ. наук, доцент М. Г. Іваницький (гл. 11, п. 12.4); канд. техн. наук, професор О. М. Ісаєв (вступ; гл. 7, 8, п. 1.1; пп. 5.2.5, 5.2.6, закінчення); канд. військ. наук, доцент Є. І. Кірілкін (пп. 5.2.2); В. І. Куренков (п. 13.3); М. П. Лаврук (гл. 9); В. В. Лісневський (п. 1.2); С. Г. Пєхота (гл. 4, п. 5.1, пп. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4); І. І. Смірнов (гл. 2; п. 1.4–1.6, 12.1–12.3); канд. військ. наук, с.н.с. Г. М. Тіхонов (гл. 6); канд. військ. наук, доцент В. В. Хома (гл. 3); канд. військ. наук, с.н.с. Г. В. Шпанчук (гл. 10).

У підручнику згідно з вимогами керівних документів викладені теоретичні і практичні основи організації військово-адміністративної діяльності командирів та штабів військових частин.

Управління ресурсами у військовій сфері
Управління ресурсами у військовій сфері

Підручник присвячений питанням оборонного планування, організації та порядку проведення заходів короткострокового та середньострокового оборонного планування у Збройних Силах України. У підручнику наведено розрахунок складу та чисельності Збройних Сил України, розрахунок складу та чисельності Збройних Сил України мирного часу, порядок відпрацювання основних документів і алгоритмів, приймання рішення (замислу) начальником та підготовки документів оборонного планування.

Деякі проблемні питання повсякденної діяльності військових частин під час проведення антитерористичної операції та шляхи їх вирішення
Деякі проблемні питання повсякденної діяльності військових частин під час проведення антитерористичної операції та шляхи їх вирішення

Авторський колектив: полковник В. М. Баяк; канд. військ. наук, доцент полковник А. В. Голованов; полковник у відставці В. І. Куренков; полковник О. Я. Лісун; д. військ. наук, професор полковник А. А. Лобанов; канд. філос. наук, доцент В. Д. Мулява; канд. військ. наук, доцент полковник О. В. Небога; канд. техн. наук підполковник П. В. Опенько; полковник у відставці І. І. Смірнов; канд. військ. наук, доцент полковник В. В. Хома; канд. військ. наук полковник Г. В. Шпанчук.

Під загальною редакцією заступника начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського кандидата військових наук, доцента полковника С. М. Салкуцана.

У навчальному посібнику розглядаються проблемні питання підготовки і накопичення військовонавчених ресурсів, комплектування військових частин військовозобов’язаними та технікою національної економіки України, ротації особового складу та підрозділів, відновлення боєздатності підрозділів, а також шляхи (напрями) їх вирішення, з урахуванням набутого досвіду проведення часткової мобілізації та організації виконання завдань повсякденної діяльності військовими частинами в ході антитерористичної операції.

Керівництво військами (силами) в мирний час
Керівництво військами (силами) в мирний час

Авторський колектив: канд. військ. наук, доцент М. Г. Іваницький (гл. 6); канд. техн. наук, професор О. М. Ісаєв (гл. 2; 11); канд. військ. наук, доцент Є. І. Кірілкін (п. 4.1); В. І. Куренков (п. 4.2, 4.3; п. 5.1); М. П. Лаврук (п. 5.2); канд. військ. наук, професор В. В. Лісневський (пп. 10.1.1); канд. військ. наук, професор В. О. Муренко (гл. 1); С. Г. Пєхота (п. 2.8, гл. 10); канд. військ. наук, доцент С. М. Салкуцан (пп. 10.1.2); І. І. Смірнов (гл. 7; 12; п. 10.2); канд. військ. наук, доцент В. В. Хома (гл. 8); канд. військ. наук Г. В. Шпанчук (гл. 3).

У підручнику згідно з вимогами керівних документів, передовим досвідом бойової підготовки військ і підготовки з мобілізаційних питань викладені наукові основи військового навчання, організації, методики і керівництва оперативною, бойовою підготовкою та підготовкою з мобілізаційних питань, а також питання військово-адміністративної діяльності.

Керівництво повсякденною діяльністю військ (сил)
Керівництво повсякденною діяльністю військ (сил)

Навчальний посібник розроблений авторським колективом у складі: заслуженого працівника народної освіти України кандидата технічних наук, професора полковника у відставці О. М. Ісаєва, кандидата військових наук полковника В. В. Хоми, полковника у відставці І. І. Смірнова, кандидата військових наук, доцента полковника у відставці М. Г. Іваницького, полковника у відставці В. І. Куренкова, кандидата військових наук, старшого наукового співробітника підполковника Г. М. Тіхонова, полковника С.Г. Пєхоти, підполковника В. О. Лящука, полковника у відставці Лаврука М.П.

За загальною редакцією заслуженого працівника народної освіти України кандидата технічних наук, професора полковника у відставці О. М. Ісаєва.

Навчальний посібник призначений для професорсько-викладацького складу, курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації університету. У навчальному посібнику згідно з вимогами керівних документів, передовим досвідом повсякденної діяльності військ (сил) викладені основи повсякденної діяльності військ (сил).

Кафедра дислокується на території військового містечка за адресою Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, на третьому поверсі першого навчального корпусу.