Кафедра керівництва військами в мирний час

Кафедра керівництва військами (силами) в мирний час є базовим структурним підрозділом командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

 У своїй діяльності кафедра керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, наказами (директивами, розпорядженнями) начальника Генерального штабу Збройних Сил України, начальника університету.

До складу кафедри входять:

начальник кафедри;

заступник начальника кафедри;

наукові та науково-педагогічні працівники;

науково-дослідна лабораторія;

навчальна лабораторія.

Основні завдання кафедри:

організація і проведення на високому теоретичному, методичному і науковому рівні навчальної і методичної роботи з метою підготовки військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями та спеціалізаціями для Збройних Сил України та інших військових формувань держави з питань бойової та мобілізаційної готовності, підготовки військ (сил), адміністративної діяльності та підготовки фахівців мобілізаційно-кадрової, організаційно-штатної роботи та оборонного планування для органів військового управління, участь у перепідготовці та підвищення кваліфікації;

виконання наукових досліджень, спрямованих на розвиток військової теорії, підвищення бойової та мобілізаційної готовності та розвиток з питань управління персоналом;

підготовка та видання навчальних, навчально-методичних і наукових матеріалів для забезпечення навчальної діяльності;

участь в розробці спільно з структурними підрозділами МО України та ГШ ЗС України  робочих навчальних програм.

забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії для Збройних Сил України та інших військових формувань;

створення (удосконалення) нормативно-правової та навчальної матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;

забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

На кафедрі вивчаються наступні дисципліни:

“Повсякденна діяльність військових частин”;

“Повсякденна діяльність Збройних Сил України”;

“Управління персоналом у Збройних Силах України”;

“Оборонне планування і управління ресурсами у військовій сфері”;

“Мобілізаційна робота в Збройних Силах України”.

На кафедрі проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації з питань:

“виконання функціональних обов’язків офіцерами апарату керівництва та посередників командно-штабних навчань”;

“проведення мобілізаційно-кадрової роботи”;

“проведення кадрової роботи”;

“організації роботи обласних військових комісаріатів”;

“оборонного планування на основі спроможностей”;

“керівництва та супроводження заходів управління кар’єрою сержантів (старшин)”.

Кафедрою ведуться курси дистанційного навчання з питань:

1. Управління персоналом у ЗС України;

2. Проведення заходів середньострокового оборонного планування у ЗС України;

3. Оборонне планування на основі спроможностей;

4. Організація охорони державної таємниці;

5. Організація безпеки військової діяльності;

6. Основи мобілізаційної підготовки та мобілізації.