Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра Військово-Морських Сил

капітан 1 рангу Степан Яким’як
Начальник кафедри, кандидат військових наук, доцент капітан 1 рангу
Степан Яким’як

Кафедра Військово-Морських Сил є підрозділом командно-штабного інституту застосування військ (сил), що здійснює освітню діяльність з метою підготовки слухачів університету з питань розвитку, підготовки і застосування Військово-Морських Сил, а також здійснює наукову і науково-технічну діяльність в інтересах забезпечення освітнього процесу, розвитку військово-морської науки як складової військової науки та з метою наукового обґрунтування рішень, що приймаються в державі у морській (військово-морській) галузі.

Формування кафедри Військово-Морських Сил було розпочато разом зі створенням Академії Збройних Сил України відповідно до директиви Міністра оборони України від 5 червня 1993 року. Днем створення кафедри вважається 5 квітня 1994 року, коли було завершено формування ядра професорсько-викладацького складу і проведено перше засідання кафедри. Символічно, що День кафедри співпадає з датою підписання Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо будівництва Збройних Сил України” від 05 квітня 1992 року №209, у другому пункті якого визначено: “Сформувати Військово-Морські Сили України на базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території України”.

Основні завдання кафедри

В умовах збройної агресії РФ основними завданнями кафедри є:

 • постійний аналіз досвіду застосування сил на морі, розроблення відповідних рекомендацій, надання їх командуванню і впровадження у підготовку слухачів;
 • підготовка високоерудованих фахівців, майбутніх командирів, начальників, здатних приймати обґрунтовані рішення та здійснювати ефективне управління силами (військами) у ході воєнних дій, перемагати противника в умовах ведення ним гібридних дій;
 • підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” оперативно-тактичного рівня за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” за спеціалізаціями: “Бойове застосування та управління діями військових частин Військово-Морських Сил”; “Організація бойового застосування та експлуатації озброєння і військової техніки Військово-Морських Сил”;
 • підготовка військових фахівців стратегічного та оперативного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями та спеціалізаціями для Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів держави з питань застосування сил (військ) Військово-Морських Сил в мирний час, бойових діях та операціях;
 • підготовка військовослужбовців та державних службовців на Вищих академічних курсах та курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань застосування сил (військ) Військово-Морських Сил;
 • участь у підготовці іноземних військових фахівців;
 • участь у підготовці докторів наук та докторів філософії в докторантурі та ад’юнктурі університету;
 • проведення наукових досліджень в галузі розвитку, підготовки і застосування Військово-Морських Сил, впровадження результатів досліджень у освітню діяльність кафедри;
 • розроблення (удосконалення) та наукове супроводження впровадження військових стандартів з питань підготовки і застосування сил (військ) Військово-Морських Сил;
 • участь у підготовці та проведенні заходів з питань формування та реалізації державної політики у морській галузі та сфері національної безпеки та оборони держави з морських напрямків;
 • виховання у слухачів почуття патріотизму, лідерських якостей, відповідальності за виконання доручених завдань.

Склад кафедри

 • керівництво кафедри;
 • науково-педагогічні працівники кафедри;
 • науково-дослідна лабораторія (проблем розвитку, підготовки та застосування Військово-Морських Сил);
 • навчальна лабораторія.

В теперішній час на кафедрі працює шість кандидатів наук, доцентів, зокрема: кандидат військових наук, доцент капітан 1 рангу Яким’як С.В.; кандидат технічних наук, доцент працівник Збройних Сил України Корендович В.С.; кандидат історичних наук, доцент працівник Збройних Сил України Соколюк С.М.; кандидат військових наук капітан 1 рангу Гриценко А.М.; кандидат історичних наук капітан 1 рангу Чірікалов О.С.; кандидат історичних наук капітан 1 рангу Фролов С.М.

Основні досягнення кафедри

З метою підвищення обороноздатності України з морських напрямків, відсічі збройної агресії Російської Федерації та стримування дій противника з морського напрямку, підвищення ефективності застосування сил (військ) в операції Об’єднаних сил та впровадження стандартів НАТО особовим складом кафедри спільно з фахівцями Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил та інших відомств підготовлено:

Морську доктрину України на період до 2035 року, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1108;

пропозиції до Плану заходів з реалізації Морської доктрини України на період до 2035 року;

Стратегію Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035, затверджена Командувачем ВМС ЗС України у листопаді 2018 року (залучалися – капітан 1 рангу Яким’як С.В., працівник ЗС України Корендович В.С., капітан 1 рангу Чірікалов О.С.);

Тимчасову доктрина застосування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджену наказом Командування ВМС ЗС України від 08 квітня 2019 року;

проект Настанови з підготовки та ведення бойових дій угрупованням різнорідних сил (військ) Військово-Морських Сил ЗС України в Азовській операційній зоні.

З метою апробації розроблених документів та рекомендацій кафедрою щорічно проводиться Міжнародний науковий форум “Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України”, на який залучаються провідні фахівці, іноземні та вітчизняні експерти, представники органів державного та військового управління.