Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Інститут професійної військової освіти "Вишкіл лідерів"

генерал-майор ШИНКАРУК Олег Миколайович
Начальник інституту
доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки генерал-майор
ШИНКАРУК Олег Миколайович
полковник ІЖУТОВА Ірина Володимирівна
Заступник начальника інституту
кандидат наук з військового управління полковник
ІЖУТОВА Ірина Володимирівна
полковник БИЧЕНКОВ Василь Васильович
Заступник начальника інституту
Доктор технічних наук, старший науковий співробітникполковник
БИЧЕНКОВ Василь Васильович

Є самостійним структурним підрозділом Національного університету оборони України.

Місією Інституту є підготовка лідерів стратегічного та оперативного рівнів на засадах національного бойового досвіду, кращих практик країн – членів НАТО та надання підтримки іншим військовим навчальним закладам у підготовці фахівців на курсах професійної військової освіти. Інститут підпорядковується начальнику Університету.

Основними завданнями Інституту є:

 • провадження освітньої діяльності у сфері професійної військової освіти, що забезпечує здобуття офіцерами стратегічного та оперативного рівнів військової освіти для Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони України;
 • участь у підготовці військових фахівців у сфері вищої освіти за освітніми програмами ступенів вищої освіти “магістр” та “доктор філософії” для Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони України;
 • участь у підготовці військових фахівців іноземних держав;
 • участь у підвищенні кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, посадових осіб інших складових сектору безпеки і оборони України та державних службовців;
 • провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в інтересах Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони України;
 • розвиток нормативно-правової та навчальної матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
 • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

До складу кафедри входять:

 • командування Інституту;
 • кафедра лідерства;
 • кафедра планування та штабних процедур НАТО;
 • кафедра євроатлантичної інтеграції та міжнародних миротворчих операцій;
 • відділ навчальний та забезпечення якості освіти та освітнього процесу;
 • відділ технічного забезпечення та цифрового супроводження навчального процесу;
 • курси L-5, L-4, L-3.

Інститут проваджує освітню діяльність на курсах професійної військової освіти.

“Курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики(L-5)” професійної військової освіти призначений для подальшого просування по службі на посади керівників самостійних структурних підрозділів Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил, відповідних органів управління інших складових сил оборони, центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади до сфери відповідальності яких належать питання оборони та безпеки держави.

Метою курсу L-5 є надання можливості слухачам кращого формування стратегії реагування на виклики агресивної політики росії.

Курс спрямований на розвиток спільного бачення сучасного безпекового середовища та створення форуму для генерації та обміну новими ідеями, а також формування мережі професіоналів у сфері національної безпеки та підвищення здатності керівників краще керувати своїми установами, міністерствами.

Курс сприятиме зміцненню та підтримці подальшої взаємодії учасників курсу під час міжвідомчої діяльності, спрямованої на захист національних інтересів України та міжнародної безпеки.

Випускники курсу отримають нагрудний знак.

нагрудний знак l-5

“Курс вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4)” професійної військової освіти призначений для здобуття стратегічного рівня військової освіти військовослужбовцями офіцерського складу Сектору безпеки і оборони України.

Метою курсу є формування компетентностей обґрунтовано розробляти та ухвалювати інноваційно орієнтовані стратегічні рішення у сфері національної безпеки та оборони.

Курс L-4 спрямований на опанування основами діяльності лідерів стратегічного рівня, сучасних міжнародних відносин, стратегічного управління, оборонного менеджменту, підготовки і застосування сил безпеки і оборони для стримування й відсічі збройної агресії, а також методологічних підходів до формування стратегій.

Курс L-4 спрятиме підвищенню якості стратегічних рішень, що ухвалюються під час виконання службових обов՚язків (MRO, COPD - стратегічний рівень).

Випускники курсу отримають свідоцтво про здобуття професійної кваліфікації “офіцер стратегічного рівня” та нагрудний знак.

нагрудний знак l-4

“Курс офіцерів об’єднаних штабів (L-3)” професійної військової освіти призначений для здобуття оперативного рівня військової освіти військовослужбовцями офіцерського складу Сектору безпеки і оборони України.

Метою курсу є формування компетентностей ефективно виконувати обов՚язки посадових осіб в об՚єднаних штабах та обґрунтовано застосовувати процедури оперативного планування дій військ (сил).

Курс L-3 спрямований на опанування основами діяльності лідерів оперативного рівня, оперативного мистецтва, оборонного планування, генерації сил, підготовки і застосування військ (сил) в об՚єднаних операціях.

Курс L-3 сприятиме успішній роботі офіцерів на посадах оперативного рівня в об՚єднаних штабах (OPP, COPD OPP, COPD — оперативний рівень).

Випускники курсу отримають свідоцтво про здобуття професійної кваліфікації “офіцер оперативного рівня” та нагрудний знак.

нагрудний знак l-3

В інституті впроваджено апарат офіцерів – наставників.

Наставник:

 • веде індивідуальну роботу щодо формування у слухачів нового стилю військового лідерства, патріотизму, відданості військовій справі і служінню Українському народові, доброчесності та готовності до професійної діяльності;
 • бере безпосередню участь у проведенні всіх навчальних занять зі слухачами, зокрема за тематикою, що стосується практичного досвіду ведення бойових дій військовими формуваннями Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони України;
 • особисто проводить практичні заняття та тренування зі слухачами групи;
 • проводить роботу зі своєчасної та якісної підготовки слухачів до занять, забезпечення самостійної роботи слухачів, підтримання взаємодії з науково-педагогічними працівниками;
 • організовує реєстрацію та роботу слухачів на платформі дистанційного навчання, доступу до електронної бібліотеки, контролює виконання індивідуальних завдань та заходів звітності в системі дистанційного навчання;
 • організовує роботу в навчальній групі, спрямовану на якісне засвоєння змісту освітньої програми курсу;
 • бере участь у заходах діагностичного анкетування, поточного та підсумкового контролю знань слухачів, разом із директором курсу, директорами модулів та науково-педагогічними працівниками узагальнює результати контролю;
 • Координує діяльність наставників Головний наставник інституту.