Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій

полковник Петрачков Олександр Валерійович
Начальник інституту кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України з регбі полковник
Олександр Петрачков

Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій є самостійним структурним підрозділом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Інститут очолює полковник Петрачков Олександр Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України з регбі.

Основними завданнями інституту є:

участь у підготовці військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня освіти з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави та організація фізичної підготовки в університеті;

підготовка фахівців з тактичним рівнем освіти за спеціальністю “Фізична культура і спорт” для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб;

перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців фізичної підготовки;

здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

створення (удосконалення) нормативно-правової бази, розвиток навчально-матеріальної бази для забезпечення освітньої діяльності;

проведення курсів професійно-технічного навчання з питань підготовки водолазів 5 розряду I-II групи (водолаз 3 класу), підвищення кваліфікації та професійного рівня з питань підготовки водолазів 6 розряду I-II групи (водолаз 2 класу), проведення курсів підвищення кваліфікації та професійного рівня з питань підготовки водолазів 7 розряду I-II групи (водолаз 1 класу);

забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

До складу інституту входять:

командування інституту;

навчальна частина;

кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту;

кафедра теорії, методики та організації фізичної підготовки і спорту;

науково-дослідний центр (проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту);

навчально-тренувальний комплекс;

курси слухачів;

курси курсантів.

Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту є базовим структурним підрозділом інституту, що проводить навчальну і методичну роботу з навчальних дисциплін “Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка” , наукову та науково-технічну діяльність, виховну роботу зі слухачами. Крім того, на кафедру покладені завдання проведення курсів “Витримки та виживання на полі бою”, підготовка, перепідготовка водолазів різної кваліфікації.

Кафедра теорії, методики та організації фізичної підготовки і спорту є структурним підрозділом інституту. Кафедра здійснює підготовку військових фахівців із вищим військовим оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнем освіти з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави, а також підготовку фахівців з тактичним рівнем освіти за спеціальністю “Фізична культура і спорт” для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб.

Основні напрями діяльності: здійснення освітньої, методичної, наукової та науково-технічної діяльності; участь в удосконаленні нормативно-правової та матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності; підготовка та підвищення кваліфікації викладацького складу, науково-педагогічних працівників, виконання планів щодо їх стажування у військах (силах), структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України за напрямком спеціальності; забезпечення культурного й духовного розвитку військовослужбовців та працівників університету.

Науково-дослідний центр проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту є структурним підрозділом інституту.

Основними завданнями центру є:

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту у Збройних Силах України та інших структурах, які входять до сектору безпеки і оборони України;

впровадження результатів досліджень наукових досліджень в теорію і практику підготовки військ (сил);

взаємодія та співпраця з кафедрами фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту ВВНЗ та Центром оперативних стандартів і методики підготовки Збройних Сил України, підрозділами видів Збройних Сил України та іншими підрозділами Збройних Сил України та інших структур, які входять до сектору безпеки і оборони України, з питань перспективних наукових досліджень з фізичної підготовки і спорту та їх подальшої реалізації у підготовці військ (сил);

участь в удосконаленні нормативно-правової та матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої, наукової та науково-технічної діяльності за напрямами діяльності;

підготовка та видання наукової, навчально-методичної та науково-популярної літератури;

підготовка та підвищення кваліфікації наукових працівників, виконання планів щодо їх стажування у військах (силах), структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших структур, які входять до сектору безпеки і оборони України.

Навчально-тренувальний комплекс є структурним підрозділом інституту, який забезпечує якісне функціонування навчально-матеріальної бази інституту, підтримання її в робочому стані та постійне вдосконалення.

Навчально-матеріальна база інституту включає в себе спортивний комплекс: зал спортивних ігор (футзал, гандбол), гімнастичний зал, тренажерний зал, зал настільного тенісу; спортивний комплекс: зал спортивних ігор (баскетбол, великий теніс, волейбол, бадмінтон), тренажерний зал, зал рукопашного бою; спортивний комплекс: зал рукопашного бою, зал боротьби, тренажерний зал, зал спортивно-оздоровчих технологій; стадіон: поле для гри у футбол та регбі, смуга перешкод 100м (2 напрями), відкритий тренажерний майданчик, багатофункціональний гімнастичний комплекс “Воркаут”, майданчик для метання холодної зброї; стрілецький комплекс: стрілецька галерея 50м, оптико-електронний тир, клас методичної підготовки; водноспортивна база: клас підготовки водолазних спеціалістів, водна станція з відкритим басейном, вишка для десантування на воду; шаховий клуб.

Курси слухачів (курсантів) є підрозділами інституту, в яких організовується та проводиться навчальна, методична робота із навчальних дисциплін та виховна робота зі слухачами (курсантами).

Інститут, здійснює підготовку фахівців оперативно-тактичного рівня за спеціальністю:

254 Забезпечення військ (сил)

Спеціалізація:

Організація фізичної підготовки і спорту у військах (силах).

Фахівців тактичного рівня за спеціальністю:

017 Фізична культура і спорт

Спеціалізація:

Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах.

Електронна адреса: sport_inst@nuou.org.ua

 
Новини