Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій

полковник Петрачков Олександр Валерійович
Начальник інституту кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України з регбі полковник
Олександр Петрачков

Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій є самостійним структурним підрозділом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Інститут очолює полковник Петрачков Олександр Валерійович, кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України з регбі.

Основними завданнями інституту є:

участь у підготовці військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня освіти з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави та організація фізичної підготовки в університеті;

підготовка фахівців з тактичним рівнем освіти за спеціальністю “Фізична культура і спорт” для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб;

перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців фізичної підготовки;

здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

створення (удосконалення) нормативно-правової бази, розвиток навчально-матеріальної бази для забезпечення освітньої діяльності;

проведення курсів професійно-технічного навчання з питань підготовки водолазів 5 розряду I-II групи (водолаз 3 класу), підвищення кваліфікації та професійного рівня з питань підготовки водолазів 6 розряду I-II групи (водолаз 2 класу), проведення курсів підвищення кваліфікації та професійного рівня з питань підготовки водолазів 7 розряду I-II групи (водолаз 1 класу);

забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

полковник Кувшинов Олексій Вікторович
Заступник начальника інституту доктор технічних наук, професор полковник
Олексій Кувшинов

До складу інституту входять:

командування інституту;

навчальна частина;

кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту;

кафедра теорії, методики та організації фізичної підготовки і спорту;

науково-дослідний центр (проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту);

навчально-тренувальний комплекс;

курси слухачів;

курси курсантів.

Інститут, здійснює підготовку фахівців оперативно-тактичного рівня за спеціальністю:

254 Забезпечення військ (сил)

Спеціалізація:

Організація фізичної підготовки і спорту у військах (силах).

Фахівців тактичного рівня за спеціальністю:

017 Фізична культура і спорт

Спеціалізація:

Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах.

Електронна адреса: sport_inst@nuou.org.ua

Документи
 
Новини