Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра теорії, методики та організації фізичної підготовки і спорту

підполковник Вербин Назарій Борисович
Начальник кафедри, кандидат педагогічних наук, майстер спорту України з гирьового спорту підполковник
Назарій
Вербин

Кафедра теорії, методики та організації фізичної підготовки і спорту є базовим структурним підрозділом навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій університету.

Кафедра здійснює підготовку фахівців оперативно-тактичного рівня зі ступенем вищої освіти «магістр» за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)», спеціалізацією «Організація фізичної підготовки і спорту у військах (силах)» та тактичного рівня зі ступенем вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізацією «Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах» а також забезпечує перепідготовку й підвищення кваліфікації фахівців з фізичної підготовки Збройних Сил України.

Професорсько-викладацький склад:

Начальник кафедри підполковник Вербин Назарій Борисович, майстер спорту України з гирьового спорту.

Закінчив: Васильківський коледж Військово-Повітряних Сил у 2002 році за спеціальністю “Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів” та отримав дипломом з відзнакою. У 2008 році Харківську Державну академію фізичної культури за спеціальністю “Фізичне виховання і спорт / Олімпійський і професійний спорт”. У 2017 році Національний університет оборони України імені Івана Черняховського за спеціальністю “Педагогіка вищої школи”.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня «кандидат педагогічних наук» захистив у 2019 році на тему “Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки”.

Котляренко Лідія Теодорівна
Професор кафедри, доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Лідія
Котляренко

Професор кафедри, доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Котляренко Лідія Теодорівна.

Закінчила: у 1991 році біологічний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Біолог». Працювала: з 1995 по 2000 роки – викладачем біології у Чортківському медичному коледжі Тернопільської області; з 2000 по 2011 роки – у Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського на посадах викладача, доцента, професора і завідувача кафедри медичної біології, завідувача магістратури, аспірантури та клінічної ординатури; 3 2011 по 2018 роки – професором кафедри криміналістичних експертиз Національної академії внутрішніх справ.

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського: з червня 2018 року.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня «доктор біологічних наук» захистила у 2007 році на тему «Морфологічні закономірності ремоделювання структур тонкої кишки в залежності від вегетативного гомеостазу щурів і за умов отруєння блідою поганкою» за спеціальністю «Нормальна анатомія». Вчене звання професора було присвоєно в 2010 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

вивчення патогенезу ураження тонкої кишки та інших органів за умов отруєння екзогенними чинниками біологічного та хімічного походження; пошук нових досягнень з розвитку молекулярної біології, зокрема молекулярно-генетичних та імунологічних досліджень біологічних слідів людини в ідентифікації особи.

За вагомі наукові досягнення в галузях біології та медицини нагороджена медаллю Ярослава Мудрого (2012), а також медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (2018).

Є членом спеціалізованої вченої ради Д.58.601.01.

Має більше 170 наукових праць. Є членом редакційної колегії двох наукових журналів.

Телефон моб.: +380674983567

E-mail: lida_oleg@ukr.net

Саїнчук Микола Миколайович
Доцент кафедри, кандидат з фізичного виховання та спорту Микола
Саїнчук

Доцент кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Саїнчук Микола Миколайович.

Закінчив: у 2009 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та отримав диплом магістра з відзнакою.

У 2012 аспірантуру (з відривом від виробництва), Національного університету фізичного виховання і спорту України. У 2014 року – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки «Філософія».

Дисертаційна робота: «Формування ціннісних орієнтацій в сфері фізичної культури та спорту учнів старших класів в процесі фізичного виховання». Присуджено науковий ступінь кандидат наук з фізичного виховання та спорту із спец. 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Відповідний диплом видано від 25.01.2013 р.

Автор понад 60 наукових публікацій у фахових (із фізичного виховання і педагогіки, філософії) журналах України і статті у колективній монографії.

Автор глави 9 «Народні ігри як засіб виховання дітей і молоді» у підручнику для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту «Теорія і методика фізичного виховання» (за ред. Т.Ю. Круцевич) – К.: НУФВСУ, вид-во «Олімп. л-ра». – 2017. – Т.2. – С. 397-414.

Учасник (доповідач) різних міжнародних конгресів, конференцій в галузі фізичного виховання і спорту, постійний учасник міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету» у 2013-2018 рр.

Керівництво магістерськими роботами, керівництво студ. науковим гуртком.

Сфера наукових інтересів:

філософські, історичні, психологічні, педагогічні, соціологічні аспекти функціонування та вдосконалення фізичного виховання;

управління руховими діями людини;

спортивно-ігрова сфера людини;

шляхи формування культурної ідентифікації і патріотизму потенціалом ФВ.

e-mail: mmsainchuk@i.ua

полковник Корнієнко Олександр Дмитрович
Старший викладач, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики полковник
Олександр
Корнієнко

Старший викладач Корнієнко Олександр Дмитрович, полковник, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики, педагогічний стаж 21 рік, автор більше 20 наукових праць.

Основними завданнями кафедри є:

 • підготовка військових фахівців із вищим військовим оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнем освіти з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави та організація фізичної підготовки в університеті;
 • підготовка фахівців з тактичним рівнем освіти за спеціальністю “Фізична культура і спорт” для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб;
 • здійснення освітньої, методичної, наукової та науково-технічної діяльності;
 • участь в удосконаленні нормативно-правової та матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
 • підготовка та підвищення кваліфікації викладацького складу, науково-педагогічних працівників, виконання планів щодо їх стажування у військах (силах), структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України за напрямком спеціальності;
 • забезпечення культурного й духовного розвитку військовослужбовців та працівників університету, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

Кафедра здійснює підготовку за такими дисциплінами:

 1. Анатомія людини.
 2. Біохімія.
 3. Фізіологія людини.
 4. Гігієна.
 5. Спортивна медицина та основи масажу.
 6. Спортивна фізіологія.
 7. Комп'ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні та спорті.
 8. Характеристика сфери фізичного виховання (у т. ч. вступ до спеціальності та історія фізичної культури).
 9. Теорія і методика фізичного виховання.
 10. Фізична реабілітація та адаптивне фізичне виховання.
 11. Метрологічний контроль та методи дослідження у фізичному вихованні.
 12. Гімнастика та методика її викладання.
 13. Легка атлетика та оздоровчі ходьба, біг.
 14. Спортивні ігри та методика їх викладання.
 15. Біомеханіка.
 16. Плавання та методика його викладання.
 17. Лижний спорт та методика його викладання.
 18. Єдиноборства та методика їх викладання.
 19. Загальна теорія підготовки спортсменів та нові технології у фізичному вихованні.
 20. Підвищення спортивної майстерності.
 21. Теорія та організація фізичної підготовки військ.
 22. Рукопашний бій та методика його викладання.
 23. Подолання перешкод та методика його викладання.
 24. Військово-прикладне плавання та методика його викладання.
 25. Спеціальна фізична підготовка структур сектору безпеки і оборони.
 26. Теорія та методика військово-прикладних видів спорту.