Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Бібліотека

ЄФІМЧЕНКО Світлана Юріївна
Завідувач бібліотеки працівник ЗС України Світлана Єфімченко

Бібліотека Національного університету оборони України є основним підрозділом університету, який здійснює забезпечення документально-інформаційними ресурсами освітні та науково-дослідні процеси у ВНЗ.

Завдання бібліотеки

розвиток, створення, збереження та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів, які відповідають навчальним та науковим процесам в університеті

Історія бібліотеки починається з 1914 року, з відкриттям у Києві на території військового містечка Другого Київського військового та Миколаївського артилерійського училищ. За понад сторічну історію свого існування з розвитком та змінами у військовому закладі, змінювалась і бібліотека.

З 2018 року бібліотеку очолює працівник Збройних Сил України ЄФІМЧЕНКО Світлана Юріївна.

На сьогоднішній час фонд друкованих видань бібліотеки складає близько 234 тисяч примірників документів та обслуговується понад 12 тисяч користувачів. Користувачами бібліотеки є науково-педагогічні та наукові працівники, докторанти, ад’юнкти, слухачі денної та заочної форм навчання, працівники університету та інші.

Структура бібліотеки

До структури бібліотеки входять такі підрозділи:

 • Відділ комплектування та електронної обробки літератури;
 • Відділ зберігання книжкових фондів та обслуговування читачів.

Бібліотека має 3 абонементи та 1 читальний зал, склад топографічних карт.

Обслуговування користувачів здійснюється на:

 • абонементі основного фонду;
 • абонементі навчального фонду;
 • абонементі документів з грифом “Для службового користування”;
 • та в читальній залі бібліотеки.

На всіх абонементах бібліотеки здійснюється якісне бібліотечне, інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів усіх категорій.

Фонд бібліотеки універсальний, комплектується згідно профілю університету він складає біля 234 тис. примірників документів.

Склад бібліотечно-інформаційних ресурсів за підрозділами:

 • навчальний фонд – 72 192 примірники документів;
 • основний фонд – 133 813 примірників документів;
 • фонд документів з грифом “ДСК” – 25 216 примірників документів;
 • читальний зал – 2 тисячі документів і понад 15 тисяч журналів.

В фондах бібліотеки широко представлені підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, монографії, довідники, матеріали наукових конференцій та семінарів, звіти про науково-дослідні роботи, автореферати вчених університету.

Важливе значення в інформаційному забезпеченні належить довідково-бібліографічному апарату бібліотеки, зокрема каталогам та картотекам.

В бібліотеці створена система традиційних каталогів та електронного, зокрема:

 • Генеральний алфавітний каталог;
 • алфавітні каталоги по фондам бібліотеки;
 • центральний систематичний каталог;
 • систематичний каталог фонду “ДСК”;
 • електронний каталог.

Велику роль в інформаційному забезпеченні відіграють систематична картотека статей (СКС) та інші картотеки: картотека дисертацій, звітів про науково-дослідні роботи, кафедральних видань та інші.

Для зручності користувачів діє база даних “Електронний каталог”, яка налічує понад 59 тисяч записів документів та “Електронний фонд документів”, що містить близько 8 тисяч повнотекстових видань в електронному форматі.

Для найбільш оперативного використання інформаційних ресурсів та їх популяризації бібліотека організовує:

 • постійно діючі виставки;
 • виставки нових надходжень;
 • тематичні виставки з актуальних питань;
 • виставки до ювілейних та знаменних дат;
 • виставки на замовлення науково-педагогічних працівників та під час проведення університетських заходів.

Бібліотека пропонує користувачам широкий перелік послуг:

 • комплексне бібліотечно-інформаційне обслуговування;
 • надання фактографічної інформації;
 • інформаційно-бібліографічне супроводження потреб науковців при виконанні науково-дослідних робіт та наукових досліджень;
 • тематичний підбір документів;
 • відкриття абонементу та доставка документів по Міжбібліотечному абонементу (МБА);
 • індексування документів по Універсальному десятковому класифікатору (УДК);
 • навчання основам бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Штат бібліотеки налічує 14 працівників.

Робота бібліотеки спрямована на:

 • досягнення високого рівня бібліотечного та бібліографічного обслуговування;
 • подальше впровадження електронних технологій;
 • збільшення користувацької аудиторії;
 • розширення репертуару послуг для користувачів;
 • пошук нових сучасних форм взаємодії з користувачами.